ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK
Oldaltérkép
Hírek
Hírarchívum
Képgaléria
Falu
Eseménynaptár
Anyakönyvi hírek
Önkormányzat
Dokumentumtár (jegyzőkönyvek, rendeletek stb.)
Csatorna-hozzájárulás befizetési időpontjai
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházközség
Cégek
Kereskedelmi egységek
Helytörténet
Statisztikai adatok
Közbeszerzések
Szennyvízberuházás
Rendezési terv
Folyamatban lévő rendezésiterv-módosítások
Választási információk
Rajz- és fotópályázat 2017
Óvoda

Cím: 9161 Győrsövényház, Gárdonyi G. u. 45.

 

Tel.: 96/277-274.

 

Alaptevékenység: általános műveltséget megalapozó óvodai nevelés, gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) feladatok ellátása integráltan; közétkeztetés, munkahelyi étkeztetés.

 

Csoportok száma: 1 vegyes csoport.

 

Felvehető maximális gyermeklétszám: 30.

 

Működési terület: Győrsövényház, de az intézmény a létszám függvényében szívesen befogad más községből beiratkozott gyermekeket is.

 

Az óvoda alkalmazottai (végzettségük): Polgár Gyuláné óvodavezető (felsőfokú), Bencsik Judit óvónő (felsőfokú), Boros Ronaldné dajka (középfokú óvónői), Vass Béláné élelmezésvezető, Molnár Nándorné szakácsnő, Rédli Istvánné konyhai alkalmazott, Magyar Tiborné konyhai alkalmazott.

 

Az óvoda minőségpolitikája (részletek)

 

Minden gyermekben meg kell találni a fejleszthető értéket!

• Kialakítjuk a harmonikusan szép és gondozott óvodánkat!

Megteremtjük a gyermekek boldog, biztonságos, családias környezetét.

Valljuk és tudatosan használjuk a komplexitás elvét, hiszen a gyermeket érő ingerek a családban sem különülnek el! A szülőkkel való együttműködés fontos!

Hirdetjük, cselekedjük a „csak tiszta forrásból” elvet! Hagyományőrzés!

A környezetvédelem, a környezetegészség-nevelés óvodánkban életforma!

Esélyt próbálunk adni az óvodai nevelés sajátos eszközeivel a hátrányos helyzetben élő gyermekeknek, a sajátos nevelési igényű gyermekeknek!

Valljuk,hogy a nevetés, a rácsodálkozás, a felfedezés, a gyönyörködés – örömforrás!

Ami nekünk a nevelési program megszabta kötelesség, a gyermeknek legyen

 élmény és játék!

 

„Nyitottan, szabadon,játékosan, örömmel!” – az óvodai nevelésen kívül szervezett tevékenységek

 

Úszásoktatás.

• Logopédiai foglalkozás.

Bábszínnáz, színházlátogatás.

Rendszeres kirándulások a szülőkkel közösen.

• Környezetvédelmi, környezetegészség-nevelési programok.

 

• Az óvodának jól felszerelt tornaszobája, és tágas, gondozott, ideális helyen kialakított játszóudvara van.

• Az intézmény sószoba kialakítását tervezi az asztmás, allergiás megbetegedések megelőzésére.