ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK
Oldaltérkép
Hírek
Hírarchívum
Képgaléria
Falu
Eseménynaptár
Anyakönyvi hírek
Önkormányzat
Dokumentumtár (jegyzőkönyvek, rendeletek stb.)
Csatorna-hozzájárulás befizetési időpontjai
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházközség
Cégek
Kereskedelmi egységek
Helytörténet
Statisztikai adatok
Közbeszerzések
Szennyvízberuházás
Rendezési terv
Folyamatban lévő rendezésiterv-módosítások
Választási információk
Rajz- és fotópályázat 2017
Közbeszerzések
2010-08-20
Eredményhirdetés a Vállalkozási szerzõdés keretében a Gyõrsövényház község szennyvízelvezetésének, és - kezelésének megoldása az NyDOP-2009-4.1.1./A számú projekt szerint című közbeszerzési pályázaton

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

 

 

1.       Az ajánlatkérő neve és címe:

 

Győrsövényház Község Önkormányzata

9161Győrsövényáz, Petőfi S. u. 100.

 

2.       A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

 

Tárgya:

 

Vállalkozási szerződés keretében a Győrsövényház község szennyvízelvezetésének, és - kezelésének megoldása az NyDOP-2009-4.1.1./A számú projekt szerint.

 

Teljes mennyiség:

 

Gravitációs csatorna:
átmérő anyag össz hossz (m) bekötés (db)
DN 200 KG-PVC 4.872,0
DN150 KG-PVC 4.157,0 335

Szennyvíz nyomóvezeték:
átmérő anyag össz hossz (m)
PE 100 KPEØ110*10 mm P16 2204,0
PE 100 KPE D 90 P6 415,0
Nyomócsövek:
átmérő anyag össz hossz (m)
D 90 KPE (NY-3) 415,0
D 110 KPE (NY-2) 784,0


Szennyvíz átemelő:
Az átemelőt terhelő szennyvíz mennyisége: Qd = 64 x 265 l = 64 x 265 = 16,96 m3/d
átmérő (belső): 1,6 m
Átemelő szivattyú teljesítményadatai: Q= 4,0 l/sec
H= 10,0 m
P= 2,7 kW
Az átemelőt terhelő szennyvízmennyiséget a bekötések száma alapján:
Saját körzetből Qd = 253x 265 l = 67,05 m3/d
GYS-Á-3 körzetből Qd = 64 x 265 l = 16,96 m3/d
Összesen: Qd= 84,01 m3/d
Átemelő szivattyú teljesítményadatai:
Q= 4,0 l/sec
H= 7,5 m
P = 2,7 kW
átmérő (belső): 2,0 m
Az átemelőt terhelő szennyvízmennyiséget a bekötések száma alapján:
Saját körzetből Qd= 18 x 265 l = 4,77 m3/d
GYS-Á-2 körzetből Qd = 253x 265 l = 67,05 m3/d
GYS-Á-3 körzetből Qd = 64 x 265 l = 16,96 m3/d
Összesen: Qd= 88,78 m3/d~89 m3/d
Átemelő szivattyú teljesítményadatai:
Q= 5,0 l/sec
H= 9,5 m
P = 2,7 kW átmérő
(belső): 2,0m
Szennyvíztisztító telep:
Hidraulikai kapacitás: 90,0 m3/nap
Szervesanyag eltávoló kapacitás: 858 LE

Tisztított szennyvíz elvezetés:
Tisztító akna NA 100 aknamélység ≤ 150 cm 62 db
tisztított szennyvíz átemelő: Q=5,0 l/s, H=25,0 m
tisztított szennyvíz elvezető csatorna:
NA 200 Műanyag tisztítócső 39,0 db
Földmunka (kitermelés, felrakás és szállítás együtt): 16670 m3
Burkolat bontás és helyreállítás: 6217 m2

Kiviteli tervek elkészítése.
Előzetes régészeti feltárás elvégzése.

Részletes leírást a dokumentáció tartalmaz.

 

3.       A választott eljárás fajtája:

 

A Kbt. III. rész VI. fejezet szerinti egyszerű eljárás

 

 

4.       a) Eredményes volt-e az eljárás:

 

Igen.

 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás:  -

 

 

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

 

 

5.       A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

 

1, azaz egy darab

 

6.       a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

 

 

Szabadics Közmű – és Mélyépítő Zrt.

8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

 

Ajánlati ár:

Nettó Ft: 349.300.000.-Ft

            ÁFA Ft: 87.325.000.-Ft

Bruttó Ft: 436.625.000.-Ft

 

Jótállásideje (hónap): 24 hónap

 

Korábbi teljesítési határidő (naptári nap): 0 naptári nap

 

Késedelmi kötbér (Ft/nap): 200.000.-Ft/nap

 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

 

Bírálati szempont

Súlyszám

Szabadics Közmű – és Mélyépítő Zrt.

8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Ajánlatban szereplő adat

Pont

Súlyozott pont

1.       Ajánlati ár (nettó Ft)

7

 

 

 

349.300.000.-Ft

87.325.000.-Ft

436.625.000.-Ft

100,00

700,00

2.       Jótállásideje (hónap)

4

24 hónap

100,00

400,00

3.       Korábbi teljesítési határidő (naptári nap)

4

0 nap

100,00

400,00

4.       Késedelmi kötbér (Ft/nap)

4

200.000.-Ft/nap

100,00

400,00

Összesen:

 

 

 

1900,00

 

 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:

 

1-100

 

d)**Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: -

 

Az értékelést az értékarányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap. Az adott részszempontra adott pontok számát megszorozzuk a mellé rendelt súlyszámmal, és ezek összege adja meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot, a kerekítés minden esetben két tizedesjegyig történik.

 

Ez képletben meghatározva a következőt jelenti:

 

1.                 részszempont tekintetében

P=

Xlegkedvezőbb

Xvizsgált

*100

 

2., 3. és 4. részszempont tekintetében

 

P=

Xvizsgált

Xlegkedvezőbb

*100

 

 

 

7.       Az érvénytelen ajánlatot tevő neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

 

 

a)        Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

 

Szabadics Közmű – és Mélyépítő Zrt.

8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

 

Ajánlati ár:

Nettó Ft: 349.300.000.-Ft

            ÁFA Ft: 87.325.000.-Ft

Bruttó Ft: 436.625.000.-Ft

 

Jótállásideje (hónap): 24 hónap

 

Korábbi teljesítési határidő (naptári nap): 0 naptári nap

 

Késedelmi kötbér (Ft/nap): 200.000.-Ft/nap

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő és szakmai szempontból is megfelelő ajánlatot a Szabadics Közmű – és Mélyépítő Zrt. tette.

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

 

8.       a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?

 

Igen.

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? -

 

 

9.       * A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: -

 

a)      A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

 

b)      * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

 

 

10.   * A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:

 

a)      A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

 

-        kitűzés, geodéziai bemérés, dokumentálás

-        szükséges tervezési feladatok, tervezői művezetés

-        anyagok, stb. beszállítása

-        szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti felügyelet

-        minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

-        gépek, eszközök bérlése

-        telephelybérlés

-        őrzés

-        hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)

-        mobil illemhelyek bérlése, szállítása

-        pénzügyi szolgáltatások igénybe vétele

-        biztosítások kötése

-        információs anyagok beszerzése

-        kommunikációs csatornák igénybe vétele

-        víztelenítés

-        kamerázás, mosatás

-        tömörségvizsgálatok

-        talajmechanikai vizsgálatok

-        útépítés, úthelyreállítás

-        szennyvízvezeték építése

-        házi szennyvízbekötések építése

-        szennyvízátemelők építészete

-        szennyvízátemelők gépészete

-        szennyvízátemelők energiaellátása és irányítástechnikája

-        szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerbe illesztése

-        szennyvízátemelők vízbekötése

-        szennyvízátemelők kerítésépítése

-        szennyvíztisztító telep építészete

-        szennyvíztisztító telep gépészete

-        szennyvíztisztító telep energiaellátása és irányítástechnikája

-        szennyvíztisztító telep irányítástechnikai rendszerbe illesztése

-        szennyvíztisztító telep vízbekötése

-        szennyvíztisztító telep kerítésépítése

-        szagtalanítók telepítése

-        próbaüzem lefolytatása

-        közműkiváltások.

 

b)      * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

 

11.   * Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

 

12.   a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja:

 

2010. augusztus 17.  

 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja:

 

2010. szeptember 5.

 

13.   * Egyéb információk: -

 

14. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

 

15. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldésének napja:

 

2010. július 13. napján feladott és a Közbeszerzési Értesítő 81. számában 2010. július 16. napján megjelent K. É. 16907/2010 számú hirdetmény.

 

16. Az eredményhirdetés időpontja:

 

2010. augusztus 16. 10.00 óra

 

 

17. Az összegezés elkészítésének időpontja:

 

2010. augusztus 11.

 

                      

18. * Az összegezés javításának indoka: -

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.