ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK
Oldaltérkép
Hírek
Hírarchívum
Képgaléria
Falu
Eseménynaptár
Anyakönyvi hírek
Önkormányzat
Dokumentumtár (jegyzőkönyvek, rendeletek stb.)
Csatorna-hozzájárulás befizetési időpontjai
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházközség
Cégek
Kereskedelmi egységek
Helytörténet
Statisztikai adatok
Közbeszerzések
Szennyvízberuházás
Rendezési terv
Folyamatban lévő rendezésiterv-módosítások
Választási információk
Rajz- és fotópályázat 2017
1994-es statisztikai adatok

A község területe: 24,21 km2

Lakónépesség az év végén: 878

Élveszületés: 11

Halálozás: 7

… ebből: az 1 éven aluli meghaltak: 0

Természetes szaporodás, illetve fogyás (-): 4

Vándorlási különbözet: -5

Lakásállomány az év elején: 310

Épített lakás: 1

… ebből: 4 és több szobás: 0

… ebből: közüzemi vízvezetékkel ellátott: 1

… ebből: házi vízvezetékkel ellátott: 0

… ebből: közcsatornával ellátott: 0

… ebből: házi csatornával ellátott: 1

Épített üdülő: 0

Villamos energiát fogyasztó háztartás: 318

Háztartások részére szolgáltatott villamos energia (MWh): 1005

Vezetékes háztartási gázt fogyasztó háztartás: 0

Háztartásoknak értékesített vezetékes gáz (1000 m3): 0

Közüzemi vízvezeték-hálózat (km): 8,2

Közüzemi vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakás: 227

Csak udvari kifolyóval rendelkező lakás: 0

Közterületi kifolyó: 12

Lakosságnak szolgáltatott víz (1000 m3): 21

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat (km): 0

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás: 0

Idősek klubjában gondozott (szállást adó idősek klubja adataival): 0

Területi kötelezettséggel bíró háziorvos és házi gyermekorvos: 1

Óvodai férőhely: 50

Óvodapedagógus: 4

Óvodás gyermek: 34

Általános iskolai osztályterem: 8

Általános iskolai pedagógus: 16

… ebből: nem pedagógus képzettségű: 1

Általános iskolai tanuló: 114

… ebből: 8. osztályos: 19

… ebből: napközis ellátásban részesülő: 35

Moziférőhely (működő és szünetelő együtt): 0

Az önkormányzati könyvtárak könyvtár könyvtári egységei (1000): 4

Kiskereskedelmi bolt: 15

… ebből: élelmiszerüzlet: 8

Vendéglátóhely: 4

Jogi személyiségű gazdasági szervezetek: 2

… ebből: vállalatok: 0

… ebből: gazdasági társaságok: 1

… ebből: szövetkezetek: 1

Jogi személyiség nélküli gazdasági szervezetek: 0

Egyéni vállalkozás: 36

 

Forrás: a Központi Statisztikai Hivatal megyei évkönyve.