ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK
Oldaltérkép
Hírek
Hírarchívum
Képgaléria
Falu
Eseménynaptár
Anyakönyvi hírek
Önkormányzat
Dokumentumtár (jegyzőkönyvek, rendeletek stb.)
Csatorna-hozzájárulás befizetési időpontjai
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházközség
Cégek
Kereskedelmi egységek
Helytörténet
Statisztikai adatok
Közbeszerzések
Szennyvízberuházás
Rendezési terv
Folyamatban lévő rendezésiterv-módosítások
Választási információk
Rajz- és fotópályázat 2017
1995-ös statisztikai adatok

A község területe: 24,21 km2

Lakónépesség az év végén: 858

Élveszületés: 7

Halálozás: 8

Természetes szaporodás, illetve fogyás (-): -1

Vándorlási különbözet: -5

Lakásállomány az év elején: 310

Épített lakás: 0

Épített üdülő: 0

Villamos energiát fogyasztó háztartás: 320

Háztartások részére szolgáltatott villamos energia (MWh): 1051

Vezetékes háztartási gázt fogyasztó háztartás: 0

Háztartásoknak értékesített vezetékes gáz (1000 m3): 0

Közüzemi vízvezeték-hálózat (km): 8,2

Közüzemi vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakás: 230

Csak udvari kifolyóval rendelkező lakás: 0

Közterületi kifolyó: 12

Lakosságnak szolgáltatott víz (1000 m3): 22

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat (km): 0

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás: 0

Idősek klubjában gondozott (nappali és szállást adó idősek klubja együtt): 0

Területi kötelezettséggel bíró háziorvos és házi gyermekorvos: 1

Óvodai férőhely: 50

Óvodapedagógus: 4

Óvodás gyermek: 32

Általános iskolai osztályterem: 8

Általános iskolai pedagógus: 14

… ebből: nem pedagógus képzettségű: 0

Általános iskolai tanuló: 106

… ebből: 8. osztályos: 17

… ebből: napközis ellátásban részesülő: 30

Moziférőhely (működő és szünetelő együtt, vándormozi nélkül): 0

Az önkormányzati könyvtárak könyvtár könyvtári egységei (1000): 6

Kiskereskedelmi bolt (gyógyszertár nélkül): 12

… ebből: élelmiszerüzlet: 6

Vendéglátóhely: 5

Kereskedelmi szállásférőhely: 0

Vállalkozás: 42

… ebből: korlátolt felelősségű társaság: 1

… ebből: szövetkezet: 1

… ebből: betéti társaság: 0

…ebből egyéni vállalkozás: 40

 

Forrás: a Központi Statisztikai Hivatal megyei évkönyve.