ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK
Oldaltérkép
Hírek
Hírarchívum
Képgaléria
Falu
Eseménynaptár
Anyakönyvi hírek
Önkormányzat
Dokumentumtár (jegyzőkönyvek, rendeletek stb.)
Csatorna-hozzájárulás befizetési időpontjai
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházközség
Cégek
Kereskedelmi egységek
Helytörténet
Statisztikai adatok
Közbeszerzések
Szennyvízberuházás
Rendezési terv
Folyamatban lévő rendezésiterv-módosítások
Választási információk
Rajz- és fotópályázat 2017
1998-as statisztikai adatok

A község területe: 24,21 km2

Lakónépesség az év végén: 827

Élveszületés: 9

Halálozás: 17

Természetes szaporodás, illetve fogyás (-): -8

Vándorlási különbözet: -1

Lakásállomány az év elején: 312

Épített lakás: 0

Megszűnt lakás: 0

Villamos energiát fogyasztó háztartás: 318

Háztartások részére szolgáltatott villamos energia (MWh): 1026

Vezetékes háztartási gázt fogyasztó háztartás: 0

Háztartásoknak értékesített vezetékes gáz (1000 m3): 0

Közüzemi vízvezeték-hálózat (km): 8,2

Közüzemi vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakás: 248

Közterületi kifolyó: 12

Lakosságnak szolgáltatott víz (1000 m3): 22

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat (km): 0

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás: 0

Idősek klubjában gondozott (nappali és szállást adó idősek klubja együtt): 0

Munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesült (évi átlagos létszám): 7

Háziorvos és házi gyermekorvos: 1

Óvodai férőhely: 25

Óvodapedagógus: 3

Óvodás gyermek: 22

Általános iskolai osztályterem: 9

Általános iskolai pedagógus: 12

Általános iskolai tanuló: 92

… ebből: 8. osztályos: 13

… ebből: napközis ellátásban részesülő: 20

Az önkormányzati könyvtárak könyvtár könyvtári egységei (1000, 1997-es adat): 6

Kiskereskedelmi üzlet: 11

… ebből: élelmiszerüzlet (élelmiszer-szaküzlet és élelmiszer jellegű vegyes üzlet együtt): 5

Vendéglátóhely: 4

Személygépkocsi: 153

Távbeszélő-fővonal: 207

Működő vállalkozás: 32

… ebből: korlátolt felelősségű társaság: 2

… ebből: szövetkezet: 1

… ebből: betéti társaság: 2

…ebből egyéni vállalkozás: 27

 

Forrás: a Központi Statisztikai Hivatal megyei évkönyve.