ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK
Oldaltérkép
Hírek
Hírarchívum
Képgaléria
Falu
Eseménynaptár
Anyakönyvi hírek
Önkormányzat
Dokumentumtár (jegyzőkönyvek, rendeletek stb.)
Csatorna-hozzájárulás befizetési időpontjai
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházközség
Cégek
Kereskedelmi egységek
Helytörténet
Statisztikai adatok
Közbeszerzések
Szennyvízberuházás
Rendezési terv
Folyamatban lévő rendezésiterv-módosítások
Választási információk
Rajz- és fotópályázat 2017
1999-es statisztikai adatok

A község területe: 24,21 km2

Lakónépesség az év végén: 823

Élveszületés: 5

Halálozás: 11

Természetes szaporodás, illetve fogyás (-): -6

Vándorlási különbözet: 2

Lakásállomány az év elején: 312

Épített lakás: 0

Megszűnt lakás: 0

Villamos energiát fogyasztó háztartás: 317

Háztartások részére szolgáltatott villamos energia (MWh): 957

Vezetékes háztartási gázt fogyasztó háztartás: 62

Háztartásoknak értékesített vezetékes gáz (1000 m3): 42

Közüzemi vízvezeték-hálózat (km): 8,2

Közüzemi vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakás: 245

Közterületi kifolyó: 12

Lakosságnak szolgáltatott víz (1000 m3): 24

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat (km): 0

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás: 0

Idősek klubjában gondozott (nappali és szállást adó idősek klubja együtt): 0

Munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesült (évi átlagos létszám): 2

Háziorvos és házi gyermekorvos: 1

Óvodai férőhely: 25

Óvodapedagógus: 2

Óvodás gyermek: 25

Általános iskolai osztályterem: 9

Általános iskolai pedagógus: 11

Általános iskolai tanuló: 91

… ebből: 8. osztályos: 9

… ebből: napközis ellátásban részesülő: 10

Az önkormányzati könyvtárak könyvtár könyvtári egységei (1000): 6

Kiskereskedelmi üzlet (gyógyszertárakkal együtt): 10

… ebből: élelmiszer jellegű üzlet és áruház: 4

Vendéglátóhely: 4

Személygépkocsi: 144

Távbeszélő-fővonal: 245

Működő vállalkozás: 34

… ebből: korlátolt felelősségű társaság: 3

… ebből: szövetkezet: 1

… ebből: betéti társaság: 3

…ebből egyéni vállalkozás: 27

 

Forrás: a Központi Statisztikai Hivatal megyei évkönyve.