ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK
Oldaltérkép
Hírek
Hírarchívum
Képgaléria
Falu
Eseménynaptár
Anyakönyvi hírek
Önkormányzat
Dokumentumtár (jegyzőkönyvek, rendeletek stb.)
Csatorna-hozzájárulás befizetési időpontjai
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházközség
Cégek
Kereskedelmi egységek
Helytörténet
Statisztikai adatok
Közbeszerzések
Szennyvízberuházás
Rendezési terv
Folyamatban lévő rendezésiterv-módosítások
Választási információk
Rajz- és fotópályázat 2017
2000-es statisztikai adatok

A község területe: 24,21 km2

Lakónépesség az év végén: 823

Élveszületés: 7

Halálozás: 10

Természetes szaporodás, illetve fogyás (-): -3

Vándorlási különbözet: 5

Lakásállomány az év elején: 312

Épített lakás: 0

Megszűnt lakás: 0

Villamos energiát fogyasztó háztartás: 320

Háztartások részére szolgáltatott villamos energia (MWh): 1035

Vezetékes háztartási gázt fogyasztó háztartás: 71

Háztartásoknak értékesített vezetékes gáz (1000 m3): 99

Közüzemi vízvezeték-hálózat (km): 8,2

Közüzemi vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakás: 252

Közterületi kifolyó: 12

Lakosságnak szolgáltatott víz (1000 m3): 26

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat (km): 0

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás: 0

Idősek klubjában gondozott (nappali és szállást adó idősek klubja együtt): 0

Munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesült (évi átlagos létszám): 2

Háziorvos és házi gyermekorvos: 1

Óvodai férőhely (1999. évi adat): 25

Óvodapedagógus (1999. évi adat): 2

Óvodás gyermek (1999. évi adat): 25

Általános iskolai osztályterem (1999. évi adat): 9

Általános iskolai pedagógus (1999. évi adat): 11

Általános iskolai tanuló (1999. évi adat): 91

… ebből: 8. osztályos (1999. évi adat): 9

… ebből: napközis ellátásban részesülő (1999. évi adat): 10

A települési könyvtárak könyvtár könyvtári egységei (1000): 6

Kiskereskedelmi üzlet (gyógyszertárakkal együtt): 8

… ebből: élelmiszer jellegű üzlet és áruház: 3

Vendéglátóhely: 4

Személygépkocsi: 158

Távbeszélő-fővonal: 240

Működő vállalkozás: 37

…ebből: korlátolt felelősségű társaság: 3

…ebből: szövetkezet: 0

…ebből: betéti társaság: 3

…ebből: egyéni vállalkozás: 31

 

Forrás: a Központi Statisztikai Hivatal megyei évkönyve.