ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK
Oldaltérkép
Hírek
Hírarchívum
Képgaléria
Falu
Eseménynaptár
Anyakönyvi hírek
Önkormányzat
Dokumentumtár (jegyzőkönyvek, rendeletek stb.)
Csatorna-hozzájárulás befizetési időpontjai
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházközség
Cégek
Kereskedelmi egységek
Helytörténet
Statisztikai adatok
Közbeszerzések
Szennyvízberuházás
Rendezési terv
Folyamatban lévő rendezésiterv-módosítások
Választási információk
Rajz- és fotópályázat 2017
2004-es statisztikai adatok

A község területe: 24,21 km2

Lakónépesség az év végén: 819

Élveszületés: 5

Halálozás: 9

Természetes szaporodás, illetve fogyás (-): -4

Belföldi vándorlási különbözet: 21

Lakásállomány az év végén: 312

Épített lakás: 1

…ebből: 4 és több szobás: 1

… ebből: közüzemi vízvezetékkel ellátott: 1

… ebből: házi vízvezetékkel ellátott: 0

… ebből: közcsatornával ellátott: 0

… ebből: házi csatornával ellátott: 1

Megszűnt lakás: 1

Vezetékes háztartási gázt fogyasztók: 127

Háztartásoknak értékesített vezetékes gáz (1000 m3): 250

Közüzemi vízvezeték-hálózat (km): 8,2

Közüzemi vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakás: 268

Közterületi kifolyó: 5

Lakosságnak szolgáltatott víz (1000 m3): 24

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat (km): 0

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás: 0

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők: 22

Rendszeres szociális segélyben részesült (évi átlagos létszám): 2

Háziorvos és házi gyermekorvos: 1

Óvodai férőhely: 25

Óvodás gyermek: 20

Óvodapedagógus: 2

Általános iskolai osztályterem: 8

Általános iskolai tanuló: 72

Általános iskolai pedagógus: 10

A könyvtár könyvtári egységei (1000): 6

Kiskereskedelmi üzlet: 8

… ebből: élelmiszer jellegű üzlet és áruház: 3

Gyógyszertár: 1

Vendéglátóhely: 4

Személygépkocsi: 202

Regisztrált vállalkozás: 49

… ebből: jogi személyiségű: 10

… ebből: egyéni vállalkozás: 37

 

Forrás: a Központi Statisztikai Hivatal megyei évkönyve.