ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK
Oldaltérkép
Hírek
Hírarchívum
Képgaléria
Falu
Eseménynaptár
Anyakönyvi hírek
Önkormányzat
Dokumentumtár (jegyzőkönyvek, rendeletek stb.)
Csatorna-hozzájárulás befizetési időpontjai
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházközség
Cégek
Kereskedelmi egységek
Helytörténet
Statisztikai adatok
Közbeszerzések
Szennyvízberuházás
Rendezési terv
Folyamatban lévő rendezésiterv-módosítások
Választási információk
Rajz- és fotópályázat 2017
2006-os statisztikai adatok

A község területe: 24,21 km2

Lakónépesség az év végén: 792

Élveszületés: 7

Halálozás: 11

Természetes szaporodás, illetve fogyás (-): -4

Belföldi vándorlási különbözet: 0

Lakásállomány az év végén: 314

Épített lakás: 2

… ebből: 4 és több szobás: 0

… ebből: közüzemi vízvezetékkel ellátott: 2

… ebből: közcsatornával ellátott: 0

… ebből: gázvezetékkel ellátott: 2

… ebből: természetes személy által épített: 2

… ebből: családi házban épített: 2

Az év folyamán kiadott lakásépítési engedély: 5

Megszűnt lakás: 0

Háztartási villamosenergia-fogyasztók: 333

Háztartások részére szolgáltatott villamos energia (MWh): 1013

Háztartási vezetékesgáz-fogyasztók: 143

… ebből: fűtési fogyasztók: 143

Összes szolgáltatott gáz (1000 m3): 304

… ebből háztartásoknak: 271

Közüzemi vízvezeték-hálózat (km): 8,6

Közüzemi vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakás: 286

Közterületi kifolyó: 5

Összes szolgáltatott víz (1000 m3): 27

… ebből: lakosságnak: 25

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat (km): 0

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás: 0

Elvezetett szennyvíz (1000 m3): 0

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás: 270

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont üdülő: 0

Összes elszállított települési szilárd hulladék (t): 251

… ebből: lakosságtól: 220

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő: 238

… ebből: saját jogon: 197

Étkeztetésben és házi segítségnyújtásban is részesülők száma: 0

Idősek nappali intézményeinek férőhelyei: 0

Idősek nappali intézményeiben ellátottak: 0

Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények működő férőhelyei: 0

… ebből: önkormányzati: 0

Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményben gondozott: 0

… ebből: önkormányzati: 0

Rendszeres szociális segélyben részesült: 9

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező: 28

Nyilvántartott álláskeresők száma: 13

Háziorvos és házi gyermekorvos: 1

Háziorvosi vizsgálat (a háziorvosi körzetben): 11.608

Házi gyermekorvosi vizsgálat: 0

Óvodai férőhely: 30

Óvodás gyermek: 26

Óvodás gyermekcsoport: 1

Óvodapedagógus: 2

Általános iskolai osztályterem: 8

Általános iskolai osztály: 8

Általános iskolai tanuló: 59

Általános iskolai pedagógus: 11

A települési könyvtár könyvtári egységei: 6615

A települési könyvtár beiratkozott olvasói: 36

Kiskereskedelmi üzlet: 8

… ebből: élelmiszer- és élelmiszer jellegű üzlet: 4

Gyógyszertár: 1

Vendéglátóhely: 3

Személygépkocsi: 217

Személysérüléses közúti közlekedési baleset: 0

Személysérüléses közúti közlekedési balesetet szenvedett személy: 0

Távbeszélő-fővonal: 237

… ebből: lakásfővonal: 214

Kábeltelevízió-hálózatba bekapcsolt lakás: 201

… ebből ISDN-vonal: 12

Regisztrált vállalkozás: 48

… ebből: korlátolt felelősségű társaság: 8

… ebből: betéti társaság: 4

… ebből: egyéni vállalkozás: 34

 

 Forrás: a Központi Statisztikai Hivatal megyei évkönyve.