ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK
Oldaltérkép
Hírek
Hírarchívum
Képgaléria
Falu
Eseménynaptár
Anyakönyvi hírek
Önkormányzat
Dokumentumtár (jegyzőkönyvek, rendeletek stb.)
Csatorna-hozzájárulás befizetési időpontjai
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházközség
Cégek
Kereskedelmi egységek
Helytörténet
Statisztikai adatok
Közbeszerzések
Szennyvízberuházás
Rendezési terv
Folyamatban lévő rendezésiterv-módosítások
Választási információk
Rajz- és fotópályázat 2017
2007-es statisztikai adatok

A község területe: 24,21 km2

Lakónépesség az év végén: 787

Élveszületés: 6

Halálozás: 11

Természetes szaporodás, illetve fogyás (-): -5

Belföldi vándorlási különbözet: 4

Lakásállomány az év végén: 318

Épített lakás: 4

… ebből: 4 és több szobás: 3

… ebből: közüzemi vízvezetékkel ellátott: 4

… ebből: közcsatornával ellátott: 0

… ebből: gázvezetékkel ellátott: 4

… ebből: természetes személy által épített: 4

… ebből: családi házban épített: 4

Az év folyamán kiadott lakásépítési engedély: 1

Megszűnt lakás: 0

Háztartási villamosenergia-fogyasztók: 331

Háztartások részére szolgáltatott villamos energia (MWh): 915

Háztartási vezetékesgáz-fogyasztók: 151

… ebből: fűtési fogyasztók: 151

Összes szolgáltatott gáz (1000 m3): 297

… ebből háztartásoknak: 259

Közüzemi vízvezeték-hálózat (km): 8,6

Közüzemi vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakás: 288

Közterületi kifolyó: 5

Összes szolgáltatott víz (1000 m3): 30

… ebből: lakosságnak: 28

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat (km): 0

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás: 0

Elvezetett szennyvíz (1000 m3): 0

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás: 274

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont üdülő: 0

Összes elszállított települési szilárd hulladék (t): 452

… ebből: lakosságtól: 430

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő: 243

… ebből: saját jogon: 205

Szociális étkeztetésben részesülő: 0

Házi segítségnyújtásban részesülő: 4

Idősek nappali intézményeinek férőhelyei: 0

Idősek nappali intézményeiben ellátottak: 0

Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények működő férőhelyei: 0

… ebből: önkormányzati: 0

Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményben gondozott: 0

… ebből: önkormányzati: 0

Rendszeres szociális segélyben részesült: 0

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező: 26

Nyilvántartott álláskeresők száma: 20

Háziorvos és házi gyermekorvos: 1

A rendelésen megjelentek és meglátogatottak száma a háziorvosi ellátásban, eset: 12.643

A rendelésen megjelentek és meglátogatottak száma a házi gyermekorvosi ellátásban, eset: 0

Óvodai férőhely: 30

Óvodás gyermek: 28

Óvodás gyermekcsoport: 1

Óvodapedagógus: 2

Általános iskolai osztályterem: 8

Általános iskolai osztály: 2

Általános iskolai tanuló: 23

Általános iskolai pedagógus: 4

A települési könyvtár könyvtári egységei: 0

A települési könyvtár beiratkozott olvasói: 0

Kiskereskedelmi üzlet: 8

… ebből: élelmiszerüzlet és áruház: 4

Gyógyszertár: 1

Vendéglátóhely: 3

Személygépkocsi: 222

Személysérüléses közúti közlekedési baleset: 0

Személysérüléses közúti közlekedési balesetet szenvedett személy: 0

Távbeszélő-fővonal: 235

… ebből: lakásfővonal: 212

… ebből: ISDN-vonal: 12

Kábeltelevízió-hálózatba bekapcsolt lakás: 205

Regisztrált vállalkozás: 49

… ebből: korlátolt felelősségű társaság: 8

… ebből: betéti társaság: 4

… ebből: egyéni vállalkozás: 35

Forrás: a Központi Statisztikai Hivatal megyei évkönyve.