ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK
Oldaltérkép
Hírek
Hírarchívum
Képgaléria
Falu
Eseménynaptár
Anyakönyvi hírek
Önkormányzat
Dokumentumtár (jegyzőkönyvek, rendeletek stb.)
Csatorna-hozzájárulás befizetési időpontjai
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházközség
Cégek
Kereskedelmi egységek
Helytörténet
Statisztikai adatok
Közbeszerzések
Szennyvízberuházás
Rendezési terv
Folyamatban lévő rendezésiterv-módosítások
Választási információk
Rajz- és fotópályázat 2017
2008-as statisztikai adatok

 

(Zárójelben a 2007-hez képest bekövetkezett változás látható.)

A község területe: 24,21 km2 (0)

Lakónépesség az év végén: 788 (+1)

Élveszületés: 5 (-1)

Halálozás: 14 (+3)

Természetes szaporodás, illetve fogyás (-): -9 (-4)

Belföldi vándorlási különbözet: 9 (+5)

Nyilvántartott álláskeresők száma: 19 (-1)

Lakásállomány az év végén: 319 (+1)

Épített lakás: 1 (-3)

… ebből: 4 és több szobás: 0

… ebből: közüzemi vízvezetékkel ellátott: 1

… ebből: közcsatornával ellátott: 0

… ebből: gázvezetékkel ellátott: 1

… ebből: természetes személy által épített: 1

… ebből: családi házban épített: 1

Az év folyamán kiadott lakásépítési engedély: 1 (0)

Megszűnt lakás: 0 (0)

Háztartási villamosenergia-fogyasztók: 327 (-4)

Háztartások részére szolgáltatott villamos energia (MWh): 959 (+44)

Háztartási vezetékesgáz-fogyasztók: 153 (+2)

… ebből: fűtési fogyasztók: 153 (+2)

Összes szolgáltatott gáz (1000 m3): 249 (-48)

… ebből háztartásoknak: 222 (-37)

Közüzemi vízvezeték-hálózat (km): 8,6 (0)

Közüzemi vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakás: 289 (+1)

Üzemelő közkifolyó: 5 (0)

Összes szolgáltatott víz (1000 m3): 27 (-3)

… ebből: lakosságnak: 24 (-4)

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat (km): 0 (0)

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás: 0 (0)

Elvezetett szennyvíz (1000 m3): 0 (0)

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás: 274 (0)

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont üdülő: 0 (0)

Összes elszállított települési szilárd hulladék (t): 260 (-192)

… ebből: lakosságtól: 232 (-198)

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő: 243 (0)

… ebből: saját jogon: 206 (+1)

Szociális étkeztetésben részesülő: 0 (0)

Házi segítségnyújtásban részesülő: 4 (0)

Idősek nappali intézményeinek férőhelyei: 0 (0)

Nappali ellátásban részesülő időskorúak: 0 (0)

Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények működő férőhelyei: 0 (0)

… ebből: önkormányzati: 0 (0)

Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményben gondozott: 0 (0)

… ebből: önkormányzati: 0 (0)

Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma: 0 (0)

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező: 21 (-5)

Háziorvos és házi gyermekorvos: 1 (0)

A rendelésen megjelentek és meglátogatottak száma a háziorvosi ellátásban, eset: 13.019 (+376)

A rendelésen megjelentek és meglátogatottak száma a házi gyermekorvosi ellátásban, eset: 0 (0)

Óvodai férőhely: 30 (0)

Óvodás gyermek: 26 (-2)

Óvodás gyermekcsoport: 1 (0)

Óvodapedagógus: 2 (0)

Általános iskolai osztályterem: 9 (+1)

Általános iskolai osztály: 7 (+5)

Általános iskolai tanuló: 57 (+34)

Általános iskolai pedagógus: 14 (+10)

A települési könyvtár könyvtári egységei: 0 (0)

A települési könyvtár beiratkozott olvasói: 0 (0)

Kiskereskedelmi üzlet: 8 (0)

… ebből: élelmiszerüzlet és áruház: 4 (0)

Gyógyszertár: 1 (0)

Vendéglátóhely: 4 (+1)

Személygépkocsi: 217 (-5)

Személysérüléses közúti közlekedési baleset: 1 (+1)

Személysérüléses közúti közlekedési balesetet szenvedett személy: 2 (+2)

Távbeszélő-fővonal: 225 (-10)

… ebből: lakásfővonal: 203 (-9)

… ebből: ISDN-vonal: 12 (0)

Kábeltelevízió-hálózatba bekapcsolt lakás: 214 (+9)

Regisztrált vállalkozás: 94 (+45)

… ebből: korlátolt felelősségű társaság: 9 (+1)

… ebből: betéti társaság: 4 (0)

… ebből: egyéni vállalkozás: 79 (+44)

Forrás: a Központi Statisztikai Hivatal megyei évkönyve.