ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK
Oldaltérkép
Hírek
Hírarchívum
Képgaléria
Falu
Eseménynaptár
Anyakönyvi hírek
Önkormányzat
Dokumentumtár (jegyzőkönyvek, rendeletek stb.)
Csatorna-hozzájárulás befizetési időpontjai
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházközség
Cégek
Kereskedelmi egységek
Helytörténet
Statisztikai adatok
Közbeszerzések
Szennyvízberuházás
Rendezési terv
Folyamatban lévő rendezésiterv-módosítások
Választási információk
Rajz- és fotópályázat 2017
2009-es statisztikai adatok

(Zárójelben a 2008-hoz képest bekövetkezett változás látható.)

A község területe: 24,21 km2 (0)

Lakónépesség az év végén: 769 788 (-19)

Élveszületés: 6 (+1)

Halálozás: 12 (-2)

Természetes szaporodás, illetve fogyás (-): -6 (+3)

Belföldi vándorlási különbözet: -15 (-24)

Nyilvántartott álláskeresők száma: 33  (+14)

Lakásállomány az év végén: 318 (-1)

Épített lakás: 0 (-1)

Az év folyamán kiadott lakásépítési engedély: 1 (0)

Megszűnt lakás: 1 (+1)

Háztartási villamosenergia-fogyasztók: 325 (-2)

Háztartások részére szolgáltatott villamos energia (MWh): 951 (-8)

Háztartási vezetékesgáz-fogyasztók: 155 (+2)

… ebből: fűtési fogyasztók: 155 (+2)

Összes szolgáltatott gáz (1000 m3): 222 (-27)

… ebből háztartásoknak: 195 (-27)

Közüzemi vízvezeték-hálózat (km): 8,6 (0)

Közüzemi vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakás: 290 (+1)

Üzemelő közkifolyó: 5 (0)

Összes szolgáltatott víz (1000 m3): 27 (0)

… ebből: lakosságnak: 25 (+1)

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat (km): 0 (0)

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás: 0 (0)

Elvezetett szennyvíz (1000 m3): 0 (0)

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás: 274 (0)

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont üdülő: 0 (0)

Összes elszállított települési szilárd hulladék (t): 259 (-1)

… ebből: lakosságtól: 248 (+16)

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő: 236 (-7)

… ebből: saját jogon: 203 (-3)

Szociális étkeztetésben részesülő: 0 (0)

Házi segítségnyújtásban részesülő: 4 (0)

Idősek nappali intézményeinek férőhelyei: 0 (0)

Nappali ellátásban részesülő időskorúak: 0 (0)

Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények működő férőhelyei: 0 (0)

… ebből: önkormányzati: 0 (0)

Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményben gondozott: 0 (0)

… ebből: önkormányzati: 0 (0)

Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma: 0 (0)

Rendelkezésre állási támogatásban részesítettek átlagos száma: 3

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező: 22 (+1)

Háziorvos és házi gyermekorvos: 1 (0)

A rendelésen megjelentek és meglátogatottak száma a háziorvosi ellátásban, eset: 13.629 (+610)

A rendelésen megjelentek és meglátogatottak száma a házi gyermekorvosi ellátásban, eset: 0 (0)

Óvodai férőhely: 30 (0)

Óvodás gyermek: 19 (-7)

Óvodás gyermekcsoport: 1 (0)

Óvodapedagógus: 2 (0)

Általános iskolai osztályterem: 12 (+3)

Általános iskolai osztály: 10 (+3)

Általános iskolai tanuló: 66 (+9)

Általános iskolai pedagógus: 15 (+1)

A települési könyvtár könyvtári egységei: 6531

A települési könyvtár beiratkozott olvasói: 47

Kiskereskedelmi üzlet: 8 (0)

… ebből: élelmiszerüzlet és áruház: 4 (0)

Gyógyszertár: 1 (0)

Vendéglátóhely: 4 (0)

Személygépkocsi: 218 (+1)

Személysérüléses közúti közlekedési baleset: 0 (-1)

Személysérüléses közúti közlekedési balesetet szenvedett személy: 0 (-2)

Távbeszélő-fővonal: 183 (-42)

… ebből: lakásfővonal: 168 (-35)

… ebből: ISDN-vonal: 8 (-4)

Kábeltelevízió-hálózatba bekapcsolt lakás: 212 (-2)

Regisztrált vállalkozás: 99 (+5)

… ebből: korlátolt felelősségű társaság: 9 (0)

… ebből: betéti társaság: 4 (0)

… ebből: egyéni vállalkozás: 85 (+6)

Forrás: a Központi Statisztikai Hivatal megyei évkönyve.